Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11000/27862

“Els oblidats: la història dels afusellats durant la Guerra Civil Espanyola”


Thumbnail

View/Open:
 TFG-Penadés Ríos, Elba.pdf

749,72 kB
Adobe PDF
Share:
Title:
“Els oblidats: la història dels afusellats durant la Guerra Civil Espanyola”
Authors:
Penadés Ríos, Elba
Tutor:
Lara Jornet, Ignacio
Univerity:
Universidad Miguel Hernández de Elche
Department:
Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas
Issue Date:
2022-06-13
URI:
https://hdl.handle.net/11000/27862
Abstract:
Totes les notícies, històries, i successos de caràcter actual o atemporal merescuts de ser contats per la seua rellevància en el pensament i cooperació social, han de materialitzar-se a través de la diversitat d'eines que el periodisme ofereix hui dia. Els periodistes actuals disposen de l'avantatge que, posada la mirada en el passat, abans no es contemplava: donar veu a persones, històries i injustícies mitjançant eines de difusió creatives i eficaces. Amb l'avanç tecnològic i per consegüent l'evolució del periodisme naixen multitud de plataformes i mitjans on projectar i donar vida a històries i esdeveniments sense la necessitat de l'aposta per la immediatesa i actualitat. El podcast és una jove plataforma multimèdia que amb el pas del temps es troba en auge. Els seus usos i finalitats són molt variats: entreteniment, educació, esports, investigació. El periodisme abasta un sector important en aquest mitjà de difusió. A més, aquesta plataforma compta amb un nínxol d'oïdors més ampli, perquè recull oïdors de totes les edats. La clau del periodisme és recollir totes les fases de treball estrictament necessàries que s'han d'aplicar durant el procés d'investigació. D'aquesta manera, la divulgació del fet o història serà de la forma més transparent i directa. Al llarg del treball, es presenta l'anàlisi per a la selecció del tema, contingut, treball de camp, producció i postproducció per al desenvolupament d'una història real en format podcast. Per a això, es projecten les qualitats necessàries, com són els recursos sonors, locució, talls de veu, silencis i música, perquè el podcast resulte fluid, nítid i organitzat. Només d'aquesta manera, la finalitat que té aquest podcast, que és la de donar a conéixer una realitat, la representació de milers d'històries a través una única, serà exitosa.
Keywords/Subjects:
periodisme
podcast
història
societat
Guerra Civil
Knowledge area:
CDU: Generalidades.: Periódicos. Prensa. Periodismo. Ciencias de la información
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Appears in Collections:
TFG- PeriodismoCreative Commons ???jsp.display-item.text9???