Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11000/27097

Anàlisi dels informatius de la televisió pública valenciana: À Punt NTC Migdia


Thumbnail

View/Open:
 TFG-Alvado Almiñana, Jeroni.pdf

1,97 MB
Adobe PDF
Share:
Title:
Anàlisi dels informatius de la televisió pública valenciana: À Punt NTC Migdia
Authors:
Alvado Almiñana, Jeroni
Tutor:
González Mesa, Isabel
Univerity:
Universidad Miguel Hernández de Elche
Department:
Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas
Issue Date:
2020-06-18
URI:
http://hdl.handle.net/11000/27097
Abstract:
A partir de la recent creació d’À Punt Mèdia com a entitat pública valenciana de radiotelevisió, han sigut constants les crítiques dirigides al mitjà. Moltes d’elles basades en la ideologia que es manifesta en les seues emissions, la percepció de centralisme valencià o la sensació d’excessiu protagonisme polític. No obstant, aquests plantejaments no sempre estan basats en dades concretes que puguen sostindre eixos arguments, moltes vegades sense fonament. Arran d’aquesta situació hem considerat la necessitat de realitzar una anàlisis dels informatius d’À Punt per a conèixer detalladament l’esperit dels seus continguts i alhora recolzar o rebutjar algunes de les afirmacions que se’n fan al respecte. En aquest treball d’investigació es fa una revisió de huit edicions de l’informatiu NTC migdia seleccionats tant durant la setmana com durant el cap de setmana durant els mesos de febrer i març on es descriuen els seus continguts. Així, hem classificat els format utilitzats per a presentar cada una de les peces informatives, els temes tractats, el temps que li dediquen i la distribució territorial de cada notícia per a comprovar si existeix, o no l’anomenat centralisme valencià en els seus continguts informatius. Malgrat que À Punt ha nascut fa ara 2 anys no es pot oblidar que este canal és l’hereu de l’antiga Canal 9. Per això hem fet un recorregut històric sobre els seus orígens dins del context de la resta de televisions autonòmiques de l’Estat i també dels fets que van conduir al tancament insòlit del seu predecessor el 2013.
Since the recent creation of À Punt Media as a public broadcasting valencian entity, there has been continuous criticism towards the media. Many of it is based on the ideology that is expressed in its broadcastings, the perception of valencian centralism or the feeling about an excessive political relevance. However, these standpoints are not always based on specific data that can support these claims, many times made without foundation. Consequently, we have considered the necessity of developing an analysis of A Punt news media to get to know in detail the main aim of its contents and, at the same time, confirm or reject some of the claims that are made about it. In this research work there is a review of eight news NTC Migdia programmes that have been selected from weekdays and weekends during February and March where we can find its contents described. In this way, we have classified the format that is used to present each piece of new, the topics that are talked about, the time that is given and the territorial distribution of the news to verify that whether the so-called valencian centralism exists in its news media. Despite that À Punt was created two years ago, it cannot be forgotten that this channel is the heir of the old Canal 9. For this reason, we have made an historical walkthrough about its origins within the context of other autonomic state televisions and, also, about the facts that brought the closing of its predecessor in 2013.
Keywords/Subjects:
RTVV
À Punt
informatiu
televisió pública
Comunitat Valenciana
televisió autonòmica
news media
public television
Valencian Community
regional television
Knowledge area:
CDU: Generalidades.: Periódicos. Prensa. Periodismo. Ciencias de la información
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:
TFG- PeriodismoCreative Commons ???jsp.display-item.text9???