Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11000/1945

Proposta de ruta turística com element de desenvolupament rural en la Vila de Massalavés


Thumbnail

View/Open:
 TFG González i González, Josep Manuel.pdf
8,09 MB
Adobe PDF
Share:
Title:
Proposta de ruta turística com element de desenvolupament rural en la Vila de Massalavés
Authors:
González i González, Josep Manuel
Tutor:
López Lluch, David Bernardo
Issue Date:
2015-09-29
URI:
http://hdl.handle.net/11000/1945
Abstract:
En aquest treball es pretén conéixer qualitativament i determinar quantitativament, la caracterització de la demanda de turisme de les rutes i productes turístics de la Vila de Massalavés, mitjançant el disseny d’un qüestionari i la realització d’una enquesta. També, analitzar les seues fortaleses i debilitats per aconseguir que aquests espais culturals siguen elements claus per a un desenvolupament sostenible on es troben enclavats. A més a més, establir la modelització, identificant els “mercat-producte” turístics actuals i potencials que per les seues característiques meresquen ser tractats, duent a terme una anàlisi de potencialitat de cadascun d’ells. Finalment, tenint com a punt de partida els eixos definits en el punt anterior, proposar rutes turístiques en la Vila de Massalavés
The aim of this essay is to know the main characteristics of the demand for tourism within the routes and tourist products in the village of Massalavés, both from the qualitative and quantitative point of view, by means of the design of a questionnaire and the launch of a survey. Furthermore, its strengths and its weak points will be analysed with the aim of achieving that these cultural spaces become key elements on the sustained development in their area. It will be also essential to establish the modelling by identifying not only the current, but the prospective tourist product-market whose characteristics deserve being studied, through a case-by-case analysis. Finally, the data extracted from the previous points will be taken into account to propose the tourist routs in the village of Massalavés
Keywords/Subjects:
Desarrollo sostenible
Turismo rural
Ingeniería Agroambiental
Knowledge area:
CDU: Ciencias sociales: Economía: Situación económica. Política económica. Gestión, control y planificación de la economía. Producción. Servicios. Turismo. Precios
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:
TFG - Ingeniería Agroalimentaria y AgroambientalCreative Commons ???jsp.display-item.text9???