Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11000/8161

Procés gradual de la vellesa


Thumbnail

View/Open:
 TFG Alberola Juan, Cynthia.pdf
28,18 MB
Adobe PDF
Share:
Title:
Procés gradual de la vellesa
Authors:
Alberola Juan, Cynthia
Tutor:
Mengual Pérez, Imma
Department:
Departamentos de la UMH::Arte
Issue Date:
2021-06-22
URI:
http://hdl.handle.net/11000/8161
Abstract:
L’obra tracta sobre el procés gradual de la vellesa, en la que va sofrint canvis físics. Aquest procés va desde l'inici d'una vida fins al final d’aquesta. De forma que anem veient este procés en diferents punts de vista, plasmat sobre els objectes desitjats. Com a conseqüència les obres presentades es centren en el procés evolutiu de la vellesa, desde el ser impolut el qual no té cap signe de deteriorament, i on va avançant fins a aplegar a la seua plena culminació, on apreciem tots els signes del pas del temps.
La obra trata sobre el proceso gradual de la vejez, en la que va sufriendo cambios físicos. Este proceso va desde el inicio de una vida hasta el final de esta. De forma que vamos viendo este proceso en diferentes puntos de vista, plasmado sobre los objetos deseados. Como consecuencia las obras presentadas se centran en el proceso evolutivo de la vejez, desde el ser impoluto el cual no tiene ningún signo de deterioro, y donde va avanzando hasta llegar a su plena culminación, donde apreciamos todos los signos del paso del tiempo.
The work deals with the gradual process of old age, in which it undergoes physical changes. This process goes from the beginning of a life to the end of it. So we are seeing this process in different points of view, reflected on the desired objects. As a consequence, the works presented focus on the evolutionary process of old age, from being pristine, which has no sign of deterioration, and where it progresses until it reaches its full culmination, where we appreciate all the signs of the passage of time.
Keywords/Subjects:
Vellesa
Gradual
Temps
Knowledge area:
CDU: Bellas artes
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:
TFG - Bellas ArtesCreative Commons ???jsp.display-item.text9???