Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11000/6251

Mirades, accions i pensaments construïts


Thumbnail

View/Open:
 Rosa Ortuño Sanchis TFG.pdf
1,59 MB
Adobe PDF
Share:
Title:
Mirades, accions i pensaments construïts
Authors:
Ortuño Sanchís, Rosa
Tutor:
Puerta Varó, Raquel Gemma
Department:
Departamentos de la UMH::Arte
Issue Date:
2018-06-20
URI:
http://hdl.handle.net/11000/6251
Abstract:
El projecte parteix des d¿una perspectiva transfeminista, es a dir que va més enllà de la defensa de la igualtat de gènere. Per això ens introduïm en les arrels del nostre coneixement i fem una introspecció del subjecte com agent d¿aprenentatge. El desenvolupament de l¿obra, radica en la idea de que els diferents sabers canvien la mirada. Amb les peces escultòriques s¿invita al públic assistent a interactuar i reflexionar. Les característiques formals son el quadrat i el rectangle, també simbòlicament i literalment es reprodueix el objecte de finestra i porta, donant així idees com ara `obrir¿, `observar¿, `descobrir¿ o `mirar¿
El proyecto parte desde una perspectiva transfeminista, es decir, va más allá de la defensa por la igualdad de género. Por eso nos introducimos en las raíces de nuestro conocimiento y hacemos una introspección del sujeto como agente de aprendizaje. El desarrollo de la obra, radica en la idea de que los diferentes saberes cambian la mirada. Con las piezas escultóricas se invita al público asistente a interactuar i reflexionar. Las características formales son el cuadrado y el rectángulo, también simbólicamente y literalmente se reproduce el objeto de la ventana y la puerta, dando así ideas como `abrir, `observar¿, `descubrir¿ o `mirar¿
Keywords/Subjects:
Escultura
mirada
realidad
Knowledge area:
CDU: Bellas artes
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:
TFG - Bellas ArtesCreative Commons ???jsp.display-item.text9???