Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11000/30287

Revisió i proposta de millores en prevenció de riscos laborals a centres de recuperació de fauna de la Comunitat Valenciana


Thumbnail

View/Open:
 TFM NOEMI P. ENGUÍDANOS.pdf

76,42 MB
Adobe PDF
Share:
Title:
Revisió i proposta de millores en prevenció de riscos laborals a centres de recuperació de fauna de la Comunitat Valenciana
Authors:
Pérez Enguídanos, Noemí
Tutor:
García Orenes, María Fuensanta
Editor:
Universidad Miguel Hernández de Elche
Department:
Departamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambiente
Issue Date:
2023-07-24
URI:
https://hdl.handle.net/11000/30287
Abstract:
El present treball es basa en l’estudi de les mesures actuals, quant a prevenció de riscos laborals, que es duen a terme en aquests moments per mantenir protegits als treballadors en les activitats d’un centre de recuperació de fauna situat a la Comunitat Valenciana. L’objectiu d’aquesta investigació ha sigut identificar àrees de millora en el sistema de prevenció de riscos laborals al centre en qüestió. Per això, es va realitzar una revisió exhaustiva del pla de prevenció de riscos laborals actual del centre i de la normativa legal al respecte. A més, es van efectuar enquestes totalment anònimes als diferents treballadors per tenir en compte la seua opinió sobre les mesures de seguretat del centre i la formació rebuda en relació a la prevenció de riscos laborals. Complementàriament, es va fer una avaluació de riscos. Els resultats obtinguts han determinat que, en matèria de seguretat, el centre compleix amb les mesures requerides per la normativa vigent. Tot i així, es possible optimitzar la prevenció en alguns aspectes, per la qual cosa també s’ ha suggerit una proposta de millores.
The present paper is based on the analysis of current measures regarding occupational risk prevention that are currently being implemented to ensure the protection of workers in the activities of a wildlife recovery centre located in the Valencian Community. The objective of this research has been to identify areas for improvement in the occupational risk prevention system at the centre in focus. For this purpose, a review was conducted of the risk assessment carried out by the company responsible for the centre, as well as the relevant legal regulations. In addition, completely Anonymous surveys were conducted among the different workers to consider their opinions on the safety measures of the centre and the training received regarding occupational risk prevention. The results obtained have determined that, in terms of safety, the centre complies with the measures required by current regulations. However, there is potential to optimize prevention in some aspects, and therefore, a proposal for improvements has also been suggested.
Keywords/Subjects:
Centre de recuperació
fauna silvestre
zoonosi
prevenciò
protecció
Knowledge area:
CDU: Ciencias puras y naturales
Type of document:
application/pdf
Access rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Appears in Collections:
TFM-M.U en Prevención de Riesgos LaboralesCreative Commons ???jsp.display-item.text9???